White Birch Dogleg Branch, Approximately  9 inches long x one inch diameter
White Birch Dogleg Branch, Approximately  9 inches long x one inch diameter

White Birch Dogleg Branch, Approximately 9 inches long x one inch diameter

Regular price $21.95
Unit price  per 

White Birch Dogleg shaped branch, Approximately 9 inches long x one inch diameter.